Vestervigvej 196, 7752 Snedsted

Landbrugsejendom med 5 ager jord og et bygningsparcel der er beliggende midt i parcellen. Der er gode tilkørselsforhold til jorden.

Bygningsparcellen består af et stuehus som pt. ikke er beboelig og der må påregnes udgift til nedrivning/istandsættelse, samt god driftsbygning som er opført efter brand i 2006 på 214 kvm.

Jorden har tidligere været udlejet, men er pt. drevet af boet med græs.

Under hensyn til, at ejendommen sælges af et dødsbo, fraskriver sælger sig ansvar og risiko for mulige mangler ved det solgte, det være sig synlige eller skjulte. Køber bærer således risikoen for mulige mangler ved det overdragne og kan ikke i anledning heraf, hverken hæve handelen, kræve erstatning eller kræve forholdsmæssigt afslag i købesummen.Køber erklærer, at have foretaget en nøje besigtigelse af hele ejendommen, og at der ved fastsættelsen af købesummen er taget højde for nærværende ansvarsfraskrivelse.

Senest solgte

Ingen ejendomme passede til dine søgekriterier.