Nørremark 3, 7900 Nykøbing M

Kvægejendom på 71,2 ha.

Kvægejendom med malkekvæg i ældre staldanlæg

Ejendommen har et jordtilliiggende på 71,2 ha., hvoraf de 66,32 ha. er tilskudsberettiget, med 57,6 ha. god markjord i omdrift og 8,72 ha. i permanent græs arealer.

Ejendommens bygninger er indrettet med stor lade/stald med stålspær på ca. 1280 kvm. med kornopbevaring og store murede båse med plads til kalve/grise i dybstrøelse, spaltestald, kostald med god højde med plads til ca. 40 køer i bindestald, samt opdræt og kælvningsboks, ældre svinestalde som trænger til renovering, maskinhuse, mødningsplads, gyllebeholdere på henholdsvis 550 kbm., og 2100 kbm.

Stuehuset er på 190 m2 i bebygget areal, + 117 m2 i udnyttet tagetage. Stuehuset er velholdt, men trænger til nogen renovering. Stuehuset er er stort og rummeligt med masser af plads.

Ejendommen sælges i fuld drift med besætning og maskiner.

Senest solgte

Ingen ejendomme passede til dine søgekriterier.