Hurupvej 5, 7760 Hurup Thy

Svineproduktionsbedrift i fuld drift ved Hurup Thy

Svineproduktionsbedrift med 600 søer, smågrise til 30 kg, ca. 3.200 slagtesvin og 180 ha.

Bedriften består af 3 ejendomme, Hurupvej 5 med søer og smågrise til 7 kg., Hurupvej 12 med smågrise 7 - 30 kg. og Ulstedvej med maskin- og halm oplag.

Hurupvej 5:
Ejendom med søer. Staldanlæget er løbende udbygget og renoveret. Senest er der i 2018 bygget ny stald med farestier til løsgående søer. Staldanlægget består af drægtighedsstalde med søer i løsdrift og gulvfodring, løbestalde med mulighed for at opstalde søerne i bokse i optil 4 uger, farestalde med ialt 143 farestier, hvoraf de 64 er fra 2018 (løsgående), samt slagtesvinestald med ca. 800 stipladser. Male-/blandeanlæg hvor alt foder laves, også til smågrisene på nr. 12, kornopbevaring i amerikaner silo med 10.000 tdr., samt 3 tunesiloer og 2 gyllebeholdere à 2.000 m3 og 1 à 1.850 m3. Velfærdsfaciliterer med bad og omklædning, frokostrum/kontor m.m.

Stuehus med et boligareal på 239 kvm i god stand. Stuehus og driftsbygninger opvarmes med stokerfyr.

Der er et jord tilliggende på 78,9 ha, til denne ejendom, som ligger lige rundt om ejendommen.

Hurupvej 12:
Ejendom hvor driftsbygningerne er ombygget med klimastalde. Der er ialt 8 sektioner med ca. 2.800 stipladser, foderlade med påslag til færdigfoder og maskinhus. Gyllebeholder på 500 m3.

Stuehus med et boligareal på 252 kvm opført i 1919 og ombygget i 1975. Stuehuset er pt. udlejet.

Der er jord tilliggende på 23,4 ha. til denne ejendom, som ligger rundt om ejendommen.

Ulstedvej 7:
Ældre driftsbygninger til kvæghold og god Lade/maskinhus. Gyllebeholder på 1.830 m3

Stuehus med boligareal på 240 kvm, opført i 1884 og ombygget i 1976. Stuehuset er pt. udlejet

Der er et jordtilligende på 74,9 ha.

Hurupvej 14:
Grund på ca. 2.000 kvm.

Jorden:
Ejendommens jorder ligger samlet og der er ialt et matrikulært areal på 180,3 ha., hvoraf de 165,6 er tilskudsberettiget og de 162,3 ha. er god agerjord i omdrift. Der er ialt ca. 1,5 ha. skov til bedriften.

Tilladelser:
Hurupvej 5: Godkendt til en produktion på 600 årssøer og 3.250 slagtesvin fra 31- 110 kg.
Huurpvej 12: Godkendt til en produktion på 14.000 smågrise 7,2-32 kg. og 400 slagetesvin 30-102 kg.
Ulstedvej 7: Ingen tilladelse pt.

Senest solgte

Ingen ejendomme passede til dine søgekriterier.