Hornstrupvej 18, 7700 Thisted

Nu udbydes Hornstrupvej 18 og jord fra Hornstrupvej 16 i Licitation.

Hornstrupvej 18:
Landbrugsejendom med 7,94 ha. jord og lille bygningssæt. Bygningerne er ikke i anvendelse og i dårlig stand. Bygningerne overtages som de er til nedrivning, uden ansvar for sælger af nogen art.

Jorden er beliggende i 2 stykker på begge sider af Hornstrupvej. Dyrkbart areal i alt 7,56 ha.

Jord fra Hornstrupvej 16:
36,96 ha. landbrugsjord som er sammenhængende, dog adskilt af vejen, Stakkedal. Dyrkbart areal i alt 36,65 ha.

Samlet jordtilligende på 44,9 ha., hvoraf de 44,21 ha. er tilskudsberettiget agerjord. Jorden dyrkes økologisk.

Jorden er udlejet til 31.12.2021, som skal respekteres af køber.

Udbudsmateriale med betingelser for budgivning kan rekvireres hos THYmæglerne, tlf. 9618 5800, se i øvrigt www.thymaeglerne.dk
Tilbud indsendes i lukket kuvert, mærket "81937 Hornstrupvej 18" så det er THYmæglerne i hænde senest den 1. september 2020, kl. 12.00.

Senest solgte

Ingen ejendomme passede til dine søgekriterier.