Nørgårdsvej 1, 7755 Bedsted Thy

Vedvarende energi-, slagtesvineproduktion og planteavl

Effektiv produktionsejendom med 3 forretningsområder vedvarende energi, slagtesvineproduktion og planteavl

Bedriften "Tinggaard" er en spændende og rationelt indrettet ejendom med 3 driftsgrene. Ejendommen er et veldrevet landbrug på 270 ha. med godt arronderet landbrugsjord, heraf er 249 ha. er tilskudsberettiget, et velfungerende biogasanlæg, 2 vindmøller og velindrettede slagtesvinestalde med godkendelse til 24.500 prod. slagtesvin/år.
Biogasanlægget producerer strøm til nettet, som efter gældende takster afregnes til kr. 1,049/kwH. Anlægget er enkelt at betjene, velholdt, og det sikrer billig varmeforsyning til staldene og koncentreret husdyrgødning prima kvalitet. På ejendommen findes også to vindmøller, hvoraf den mindste med 225 kW effekt er tilsluttet nettomålerordningen, som giver en høj energi selvforsyningsgrad og lave energiomkostninger.
Den omkostnings effektive energiforsyning fra biogasanlæg og vindmølle er med til at skabe rammerne for et perfekt staldklima til gavn for sundhed og produktionsresultater i staldene, hvilket har medvirket til at nuværende ejer på et tidspunkt fik udnævnelse som Årets Slagtesvineproducent i Danmark.

Bedriften, som er 1 landbrugsejendom, består af flere bygningssæt:

Nørgårdsvej 1:
Stalde og driftsbygninger:
Staldanlæg med 4 parallel beliggende stalde, alle med tørfodring og spaltegulve, foderlade med blanderi, råvare- og færdigvaresiloer, 2 udendørs Tunetanke på 60 kbm., lade med plansilo til ca. 5.000 tdr., 4 gastætte siloer á 4.900 tdr. korn og forrum m.m. Samlet er der 3.300 stipladser, fordelt med ca. 825 i hver stald. 1 af staldene er sektioneret i 2. Der er 3 x 1.500 kbm. og 1 x 3.000 kbm. gyllebeholder + yderligere 3.000 kbm. reaktortank i forbindelse med biogasanlæg.
Biogasanlægget er etableret i 2000 og senere udbygget i 2007. Anlægget består af en reaktor tank på 3.000 kbm. reaktortank beskrevet ovenfor, 2 fedttanke, 500 kbm. mixertank, gaslager, svovlrensning, ny gasmotor instaleret i dec. 2017 (el effekt 330 kW og varme effekt 350 kW), kedelanlæg og varmeakkumuleringstank. Anlægget er i fuld drift og med stort potentiale.
Stuehus:
Stuehuset er opført i 1989/95 og har et boligareal på 440 kvm. i 1 plan, i røde sten med tegltag. Indretning: forgang, gang, stort køkken/alrum, stue i åben forbindelse med havestue, spisestue, stort kontor med depotrum, 6 store værelser, 3 badevæ-relser, heraf 1 med spa, depotrum, teknik rum, vaske- og grovkøkken med udgang til have og drivhus. En rummelig og præsentabel bolig opført i gode gedigne materialer, i pænt vedligeholdt stand. Huset ligger i god afstand fra stald anlægget, i dejlig have.
Velfærdsbygningen afgrænser gårdspladsen mod staldanlægget og er indrettet med: kantine/opholdsrum/kontor til mandskab, badeværelser, vaskerum, soverum, garager, stort depotrum med aluport, div. Depotrum m.m.
Vindmøller:2 stk vindmøller, 1 stk. 225 kW fra 1991 tilsluttet nettomålerordning og 1 stk. 500 kW fra 1993. Sælger forbeholder sig forkøbsret til 500 kW møllen til nedtagning.

Nørgårdsvej 2:
Staldanlæg i 4 sektioner, med foderlade og påslag til aftip af færdig-/hjemmeblandet foder. Staldene er alle med tørfodring og spaltegulve. I alt 1.146 stipladser.

Nørgårdsvej 5:
Ejendom med et stuehus opført i 1940 på 80 + 55 kvm, i alt 135 kvm. boligareal. Som pt. er udlejet. Staldbygningerne er for-delt i 5 sektioner med i alt 1.146 stipladser. Staldene er med tørfodring og spaltegulve. Der er 1.500 kbm. gyllebeholder. Gastæt silo med plads til 6.300 tdr. korn. Der er blanderi i container som er opsat ved staldene. 2 udendørs råvare- og div. færdigvaresiloer.

Grurupvej 17:
Bygningerne er nedrevet

Rishøjvej 8B:
Bygninger uden stuehus, som består af maskinhus og lade. Der er plantørreri i laden.

Jorden
Der er matrikulært 269,9664 ha. til ejendommen. Hertil er 2 ubebyggede lodder beliggende Villerslevvej 62 og Nørgårdsvej 7, således der i alt er 270,8757. Af disse er i alt 248,75 tilskudsberettiget. Arealet er beliggende rundt om bygningerne. Der medfølger betalingsrettigheder til det dyrkbare areal.

Miljø
Bedriften har følgende tilladelser:
Nørgårdsvej 1: 14.000 slagtesvin 32-107 kg.
Nørgårdsvej 2: 5.250 slagtesvin 30-102 kg.
Nørgårdsvej 5: 5.250 slagtesvin 30-102 kg.

Det kan omregnes til:
Nørgårdsvej 1: 3.296 stipl. 13.170 slagtesvin 31-110 kg.
Nørgårdsvej 2: 1.146 stipl. 4.585 slagtesvin 31-110 kg.
Nørgårdsvej 5: 1.146 stipl. 4.585 slagtesvin 31-110 kg.
I alt 5.585 stipl. 22.340 slagtesvin 31-110 kg.

Alt i alt en effektiv produktionsejendom i drift med et højt indtjeningspotentiale ved kombination af de tre forretningsområder
vedvarende energi, svineproduktion og planteavl. Ejendommen er i fuld produktion

Senest solgte

Ingen ejendomme passede til dine søgekriterier.